1. <var id="bsxpo"><rt id="bsxpo"><big id="bsxpo"></big></rt></var>
   1. <code id="bsxpo"></code><b id="bsxpo"><rt id="bsxpo"></rt></b>

     單艫集群英,席窄坐每盍。
     煙橫半掩寺,木落全見塔。
     斜流出渠分,曲徑轉溪合。
     村妝妍丑并,野話悲笑雜。
     童操吳音聞,僧作梵偈答。
     霜苔滑難躋,露棘朽易拉。
     磴紆蟻緣樹,扉敞蝸啟闔。
     娛賓列五豆,禮佛過三匝。
     晴崖暝憂雨,秋洞寒疑臘。
     窗攀盜果猿,檐入避鹯鴿。
     掬池萍沾袖,憩石蘚污衲。
     琴忘荒臺弄,屟響回廊踏。
     值險慮思筇,得奇即傾榼。
     感深怒須磔,愁極衰鬢颯。
     華年倏川駛,雅量浩海納。
     嘯歌激欷歔,雄辯肆交沓。
     禪寂虛無量,道祖清靜蓋。
     訟囂蝸觸蠻,變幻雀化蛤。
     狂游類飲酎,薄宦避嚼蠟。
     終當謝塵鞅,掃屋分坐榻。

     單艫集群英,席窄坐每盍。
     煙橫半掩寺,木落全見塔。
     斜流出渠分,曲徑轉溪合。
     村妝妍醜並,野話悲笑雜。
     童操吳音聞,僧作梵偈答。
     霜苔滑難躋,露棘朽易拉。
     磴紆蟻緣樹,扉敞蝸啟闔。
     娛賓列五豆,禮佛過三匝。
     晴崖暝憂雨,秋洞寒疑臘。
     窗攀盜果猿,檐入避鹯鴿。
     掬池萍沾袖,憩石蘚汙衲。
     琴忘荒臺弄,屟響回廊踏。
     值險慮思筇,得奇即傾榼。
     感深怒須磔,愁極衰鬢颯。
     華年倏川駛,雅量浩海納。
     嘯歌激欷歔,雄辯肆交沓。
     禪寂虛無量,道祖清靜蓋。
     訟囂蝸觸蠻,變幻雀化蛤。
     狂遊類飲酎,薄宦避嚼蠟。
     終當謝塵鞅,掃屋分坐榻。

     dān lú jí qún yīng , xí zhǎi zuò měi hé 。
     yān héng bàn yǎn sì , mù luò quán jiàn tǎ 。
     xié liú chū qú fēn , qū jìng zhuǎn xī hé 。
     cūn zhuāng yán chǒu bìng , yě huà bēi xiào zá 。
     tóng cāo wú yīn wén , sēng zuò fàn jì dá 。
     shuāng tái huá nán jī , lù jí xiǔ yì lā 。
     dèng yū yǐ yuán shù , fēi chǎng wō qǐ hé 。
     yú bīn liè wǔ dòu , lǐ fó guò sān zā 。
     qíng yá míng yōu yǔ , qiū dòng hán yí xī 。
     chuāng pān dào guǒ yuán , yán rù bì zhān gē 。
     jū chí píng zhān xiù , qì shí xiǎn wū nà 。
     qín wàng huāng tái nòng , xiè xiǎng huí láng tà 。
     zhí xiǎn lǜ sī qióng , dé qí jí qīng kē 。
     gǎn shēn nù xū zhé , chóu jí shuāi bìn sà 。
     huá nián shū chuān shǐ , yǎ liáng hào hǎi nà 。
     xiào gē jī xī xū , xióng biàn sì jiāo tà 。
     chán jì xū wú liáng , dào zǔ qīng jìng gài 。
     sòng xiāo wō chù mán , biàn huàn què huà gé 。
     kuáng yóu lèi yǐn zhòu , báo huàn bì jiáo là 。
     zhōng dāng xiè chén yāng , sǎo wū fēn zuò tà 。

     鑒賞

     楊基(明)的《登靈巖和韻周左丞伯溫饒大參介之》選自楊基詩詞全集。

     (小提示:如果您想查詢《登靈巖和韻周左丞伯溫饒大參介之》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

     評論:

     昵稱

     網站

     影音先锋看片资源3xfxy