1. <var id="bsxpo"><rt id="bsxpo"><big id="bsxpo"></big></rt></var>
   1. <code id="bsxpo"></code><b id="bsxpo"><rt id="bsxpo"></rt></b>

     嗟君七歲知念母,憐君壯大心愈苦。
     羨君臨老得相逢,喜極無言淚如雨。
     不羨白衣作三公,不愛白日升青天。
     愛君五十著彩服,兒啼卻得償當年。
     烹龍為炙玉為酒,鶴發初生千萬壽。
     金花詔書錦作囊,白藤肩輿簾蹙繡。
     感君離合我酸辛,此事今無古或聞。
     長陵朅來見大姊,仲孺豈意逢將軍。
     開皇苦桃空記面,建中天子終不見。
     西河郡守誰復譏,潁谷封人羞自薦。

     嗟君七歲知念母,憐君壯大心愈苦。
     羨君臨老得相逢,喜極無言淚如雨。
     不羨白衣作三公,不愛白日升青天。
     愛君五十著彩服,兒啼卻得償當年。
     烹龍為炙玉為酒,鶴發初生千萬壽。
     金花詔書錦作囊,白藤肩輿簾蹙繡。
     感君離合我酸辛,此事今無古或聞。
     長陵朅來見大姊,仲孺豈意逢將軍。
     開皇苦桃空記面,建中天子終不見。
     西河郡守誰復譏,潁谷封人羞自薦。

     jiē jūn qī suì zhī niàn mǔ , lián jūn zhuàng dà xīn yù kǔ 。
     xiàn jūn lín lǎo dé xiāng féng , xǐ jí wú yán lèi rú yǔ 。
     bù xiàn bái yī zuò sān gōng , bù ài bái rì shēng qīng tiān 。
     ài jūn wǔ shí zhù cǎi fú , ér tí què dé cháng dāng nián 。
     pēng lóng wéi zhì yù wéi jiǔ , hè fā chū shēng qiān wàn shòu 。
     jīn huā zhào shū jǐn zuò náng , bái téng jiān yú lián cù xiù 。
     gǎn jūn lí hé wǒ suān xīn , cǐ shì jīn wú gǔ huò wén 。
     cháng líng qiè lái jiàn dà zǐ , zhòng rú qǐ yì féng jiāng jūn 。
     kāi huáng kǔ táo kōng jì miàn , jiàn zhōng tiān zǐ zhōng bù jiàn 。
     xī hé jùn shǒu shuí fù jī , yǐng gǔ fēng rén xiū zì jiàn 。

     鑒賞

     蘇軾(宋)的《朱壽昌郎中少不知母所在刺血寫經求之五十年》選自蘇軾詩集 卷四。

     原題:朱壽昌郎中少不知母所在刺血寫經求之五十年去歲得之蜀中以詩賀之

     (小提示:如果您想查詢《朱壽昌郎中少不知母所在刺血寫經求之五十年》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

     評論:

     昵稱

     網站

     影音先锋看片资源3xfxy