1. <var id="bsxpo"><rt id="bsxpo"><big id="bsxpo"></big></rt></var>
   1. <code id="bsxpo"></code><b id="bsxpo"><rt id="bsxpo"></rt></b>

     瓠子決兮將奈何。
     浩浩洋洋兮慮殫為河兮地不得寧。
     功無已時兮吾山平。
     吾山平兮鉅野溢。
     魚弗郁兮栢冬日。
     正道弛兮離常流。
     蛟龍騁兮放遠游。
     歸舊川兮神哉沛。
     不封禪兮安知外。
     皇謂河公兮何不仁。
     泛濫不止兮愁吾人。
     嚙桑浮兮淮泗滿。
     久不反兮水維緩。

     瓠子決兮將奈何。
     浩浩洋洋兮慮殫為河兮地不得寧。
     功無已時兮吾山平。
     吾山平兮鉅野溢。
     魚弗郁兮栢冬日。
     正道弛兮離常流。
     蛟龍騁兮放遠遊。
     歸舊川兮神哉沛。
     不封禪兮安知外。
     皇謂河公兮何不仁。
     泛濫不止兮愁吾人。
     嚙桑浮兮淮泗滿。
     久不反兮水維緩。

     hù zǐ jué xī jiāng nài hé , hào hào yáng yáng xī lǜ dān wéi hé xī dì bù dé níng , gōng wú yǐ shí xī wú shān píng , wú shān píng xī jù yě yì , yú fú yù xī bǎi dōng rì , zhèng dào chí xī lí cháng liú , jiāo lóng chěng xī fàng yuǎn yóu , guī jiù chuān xī shén zāi pèi , bù fēng chán xī ān zhī wài , huáng wèi hé gōng xī hé bù rén , fàn làn bù zhǐ xī chóu wú rén , niè sāng fú xī huái sì mǎn , jiǔ bù fǎn xī shuǐ wéi huǎn ,

     鑒賞

     (小提示:如果您想查詢《瓠子歌》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

     評論:

     昵稱

     網站

     影音先锋看片资源3xfxy