1. <var id="bsxpo"><rt id="bsxpo"><big id="bsxpo"></big></rt></var>
   1. <code id="bsxpo"></code><b id="bsxpo"><rt id="bsxpo"></rt></b>

     篇論學仙之事。
     道園先生謂費無隱獨善歌之,則能知者亦罕矣。
     及觀先生所作,非惟足以追配尊師,而使世之汩沒塵埃流連光景者聞之,而有遺世獨立羽化登仙之想,則是篇於世,其可少乎。
     著雍閹茂之歲,燈夕后三日,偶閱道園遺,欲盡和之,甫成一篇,輒為韻拘,筆弗得騁。
     於是行思坐維,或得一句一韻,索紙書之。
     越三日又成四篇,尚少大半,意殊悶悶。
     二十三日城南醉歸,擁孤詠,連得四篇半,與未已而夜寒手龜,不能足也。
     明日更成二篇半,并無俗念一篇,凡十又三篇,覽者幸為正焉云縷虹竿,月鉤星餌,海上金鰲曾釣。
     蓬島連根,昆侖無外,不比人間嵩少。
     返本還源,成功滿行,坐待紫皇飛詔。
     笑令威,千歲來歸,知換幾番華表。
     誰曾伴,阿母重游,蟠桃再結,目斷西飛青鳥。
     林屋無扃,洞天不老,鐵笛一聲云杪。
     皎皎靈臺,熒熒明鏡,塵土等閑昏了。
     看火輪,飛出扶桑,萬戶千門皆曉。

     篇論學仙之事。
     道園先生謂費無隱獨善歌之,則能知者亦罕矣。
     及觀先生所作,非惟足以追配尊師,而使世之汩沒塵埃流連光景者聞之,而有遺世獨立羽化登仙之想,則是篇於世,其可少乎。
     著雍閹茂之歲,燈夕後三日,偶閱道園遺,欲盡和之,甫成一篇,輒為韻拘,筆弗得騁。
     於是行思坐維,或得一句一韻,索紙書之。
     越三日又成四篇,尚少大半,意殊悶悶。
     二十三日城南醉歸,擁孤詠,連得四篇半,與未已而夜寒手龜,不能足也。
     明日更成二篇半,並無俗念一篇,凡十又三篇,覽者幸為正焉雲縷虹竿,月鉤星餌,海上金鰲曾釣。
     蓬島連根,昆侖無外,不比人間嵩少。
     返本還源,成功滿行,坐待紫皇飛詔。
     笑令威,千歲來歸,知換幾番華表。
     誰曾伴,阿母重遊,蟠桃再結,目斷西飛青鳥。
     林屋無扃,洞天不老,鐵笛一聲雲杪。
     皎皎靈臺,熒熒明鏡,塵土等閑昏了。
     看火輪,飛出扶桑,萬戶千門皆曉。

     piān lùn xué xiān zhī shì 。
     dào yuán xiān shēng wèi fèi wú yǐn dú shàn gē zhī , zé néng zhī zhě yì hǎn yǐ 。
     jí guān xiān shēng suǒ zuò , fēi wéi zú yǐ zhuī pèi zūn shī , ér shǐ shì zhī gǔ méi chén āi liú lián guāng jǐng zhě wén zhī , ér yǒu yí shì dú lì yǔ huà dēng xiān zhī xiǎng , zé shì piān yū shì , qí kě shǎo hū 。
     zhù yōng yān mào zhī suì , dēng xī hòu sān rì , ǒu yuè dào yuán yí , yù jìn hé zhī , fǔ chéng yī piān , zhé wéi yùn jū , bǐ fú dé chěng 。
     yū shì xíng sī zuò wéi , huò dé yī jù yī yùn , suǒ zhǐ shū zhī 。
     yuè sān rì yòu chéng sì piān , shàng shǎo dà bàn , yì shū mèn mèn 。
     èr shí sān rì chéng nán zuì guī , yōng gū yǒng , lián dé sì piān bàn , yǔ wèi yǐ ér yè hán shǒu guī , bù néng zú yě 。
     míng rì gēng chéng èr piān bàn , bìng wú sú niàn yī piān , fán shí yòu sān piān , lǎn zhě xìng wéi zhèng yān yún lǚ hóng gān , yuè gōu xīng ěr , hǎi shàng jīn áo zēng diào 。
     péng dǎo lián gēn , kūn lún wú wài , bù bǐ rén jiān sōng shǎo 。
     fǎn běn huán yuán , chéng gōng mǎn xíng , zuò dài zǐ huáng fēi zhào 。
     xiào líng wēi , qiān suì lái guī , zhī huàn jī fān huá biǎo 。
     shuí zēng bàn , ā mǔ zhòng yóu , pán táo zài jié , mù duàn xī fēi qīng niǎo 。
     lín wū wú jiōng , dòng tiān bù lǎo , tiě dí yī shēng yún miǎo 。
     jiǎo jiǎo líng tái , yíng yíng míng jìng , chén tǔ děng xián hūn liǎo 。
     kàn huǒ lún , fēi chū fú sāng , wàn hù qiān mén jiē xiǎo 。

     鑒賞

     (小提示:如果您想查詢《蘇武慢 鳴鶴余音 世傳全真馮尊師蘇武慢二》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

     評論:

     昵稱

     網站

     影音先锋看片资源3xfxy