1. <var id="bsxpo"><rt id="bsxpo"><big id="bsxpo"></big></rt></var>
   1. <code id="bsxpo"></code><b id="bsxpo"><rt id="bsxpo"></rt></b>

     扁舟我憶江頭泊,曾上高樓訪黃鶴。
     仙蹤恍惚不足論,俯視淵澄仰寥廓。
     石根嵖岈若天鑿,棟宇參差連地絡。
     斷岸秋橫赤壁磯,驚流夜淺觀音閣。
     橫岳云開鴻雁峰,洞庭水落魚龍宮。
     使槎賈舶日來往,其上或與銀河通。
     鵠飛已識圓方勢,鵬系似起扶搖風。
     舊游仿佛不再到,前日少年今老翁。
     江東才子中臺彥,萬時乾坤跡應半。
     碧嵩青岱幾停車,楚水荊山一揮翰。
     登斯樓也記須成,望美人兮君不見。
     晝日偏明豸繡衣,炎天不改冰霜面。
     憑將激濁揚清手,坐使澄江凈如練。
     歸云倦鳥亦何心,目送高飛入霄漢。

     扁舟我憶江頭泊,曾上高樓訪黃鶴。
     仙蹤恍惚不足論,俯視淵澄仰寥廓。
     石根嵖岈若天鑿,棟宇參差連地絡。
     斷岸秋橫赤壁磯,驚流夜淺觀音閣。
     橫嶽雲開鴻雁峰,洞庭水落魚龍宮。
     使槎賈舶日來往,其上或與銀河通。
     鵠飛已識圓方勢,鵬系似起扶搖風。
     舊遊仿佛不再到,前日少年今老翁。
     江東才子中臺彥,萬時乾坤跡應半。
     碧嵩青岱幾停車,楚水荊山一揮翰。
     登斯樓也記須成,望美人兮君不見。
     晝日偏明豸繡衣,炎天不改冰霜面。
     憑將激濁揚清手,坐使澄江凈如練。
     歸雲倦鳥亦何心,目送高飛入霄漢。

     biǎn zhōu wǒ yì jiāng tóu bó , zēng shàng gāo lóu fǎng huáng hè 。
     xiān zōng huǎng hū bù zú lùn , fǔ shì yuān chéng yǎng liáo kuò 。
     shí gēn chá yá ruò tiān záo , dòng yǔ cān chà lián dì luò 。
     duàn àn qiū héng chì bì jī , jīng liú yè qiǎn guān yīn gé 。
     héng yuè yún kāi hóng yàn fēng , dòng tíng shuǐ luò yú lóng gōng 。
     shǐ chá jiǎ bó rì lái wǎng , qí shàng huò yǔ yín hé tōng 。
     hú fēi yǐ shí yuán fāng shì , péng xì sì qǐ fú yáo fēng 。
     jiù yóu fǎng fó bù zài dào , qián rì shǎo nián jīn lǎo wēng 。
     jiāng dōng cái zǐ zhōng tái yàn , wàn shí qián kūn jì yīng bàn 。
     bì sōng qīng dài jī tíng chē , chǔ shuǐ jīng shān yī huī hàn 。
     dēng sī lóu yě jì xū chéng , wàng měi rén xī jūn bù jiàn 。
     zhòu rì piān míng zhì xiù yī , yán tiān bù gǎi bīng shuāng miàn 。
     píng jiāng jī zhuó yáng qīng shǒu , zuò shǐ chéng jiāng jìng rú liàn 。
     guī yún juàn niǎo yì hé xīn , mù sòng gāo fēi rù xiāo hàn 。

     鑒賞

     (小提示:如果您想查詢《寄題黃鶴樓簡秦開俯》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

     評論:

     昵稱

     網站

     影音先锋看片资源3xfxy