1. <var id="bsxpo"><rt id="bsxpo"><big id="bsxpo"></big></rt></var>
   1. <code id="bsxpo"></code><b id="bsxpo"><rt id="bsxpo"></rt></b>

     好像都是古代的遺物,這兒的植物成了礦物,主干是青銅,技椏是鐵絲,連葉子也是銅綠的顏色,在古色古香的庭院,冬不受寒,夏不受熱,用紫檀和紅木的架子,更顯示它們地位的突出。
     其實它們都是不幸的產物,早已失去了自己的本色,在各式各樣的花盆里,受盡了壓制和委屈,生長的每個過程,都有鐵絲的纏繞和刀剪的折磨,任人擺布,不能自由伸展,一部分發育,一部分萎縮,以不平衡為標準,殘缺不全的典型,像一個個佝樓的老人,夸耀的就是怪相畸形,有的挺出了腹部,有的露出了塊根,留下幾條彎曲的細枝,芝麻大的葉子表示還有青春,像一群飽經戰火的傷兵,支撐著一個個殘廢的生命。
     但是,所有的花木,都要有自己的天地,根須吸收土壤的營養,枝葉承受雨露和陽光,自由伸展發育正常,在天空下心情舒暢,接受大自然的愛撫,散發出各自的芬芳。
     如今卻一切都顛倒,少的變老、老的變小,為了滿足人的好奇,標榜養花人的技巧,柔可繞指而加以歪曲,草木無言而橫加斧刀,或許這也是一種藝術,卻寫盡了對自由的譏嘲。

     好像都是古代的遺物,這兒的植物成了礦物,主幹是青銅,技椏是鐵絲,連葉子也是銅綠的顏色,在古色古香的庭院,冬不受寒,夏不受熱,用紫檀和紅木的架子,更顯示它們地位的突出。
     其實它們都是不幸的產物,早已失去了自己的本色,在各式各樣的花盆裏,受盡了壓制和委屈,生長的每個過程,都有鐵絲的纏繞和刀剪的折磨,任人擺布,不能自由伸展,一部分發育,一部分萎縮,以不平衡為標準,殘缺不全的典型,像一個個佝樓的老人,誇耀的就是怪相畸形,有的挺出了腹部,有的露出了塊根,留下幾條彎曲的細枝,芝麻大的葉子表示還有青春,像一群飽經戰火的傷兵,支撐著一個個殘廢的生命。
     但是,所有的花木,都要有自己的天地,根須吸收土壤的營養,枝葉承受雨露和陽光,自由伸展發育正常,在天空下心情舒暢,接受大自然的愛撫,散發出各自的芬芳。
     如今卻一切都顛倒,少的變老、老的變小,為了滿足人的好奇,標榜養花人的技巧,柔可繞指而加以歪曲,草木無言而橫加斧刀,或許這也是一種藝術,卻寫盡了對自由的譏嘲。

     hǎo xiàng dū shì gǔ dài dí yí wù , zhè ér dí zhí wù chéng liǎo kuàng wù , zhǔ gān shì qīng tóng , jì yā shì tiě sī , lián yè zǐ yě shì tóng lǜ dí yán sè , zài gǔ sè gǔ xiāng dí tíng yuàn , dōng bù shòu hán , xià bù shòu rè , yòng zǐ tán hé hóng mù dí jià zǐ , gēng xiǎn shì tā mén dì wèi dí tū chū 。
     qí shí tā mén dū shì bù xìng dí chǎn wù , zǎo yǐ shī qù liǎo zì jǐ dí běn sè , zài gè shì gè yàng dí huā pén lǐ , shòu jìn liǎo yā zhì hé wěi qū , shēng cháng dí měi gè guò chéng , dū yǒu tiě sī dí chán rào hé dāo jiǎn dí zhē mó , rèn rén bǎi bù , bù néng zì yóu shēn zhǎn , yī bù fēn fā yù , yī bù fēn wěi suō , yǐ bù píng héng wéi biāo zhǔn , cán quē bù quán dí diǎn xíng , xiàng yī gè gè gōu lóu dí lǎo rén , kuā yào dí jiù shì guài xiāng jī xíng , yǒu dí tǐng chū liǎo fù bù , yǒu dí lù chū liǎo kuài gēn , liú xià jī tiáo wān qū dí xì zhī , zhī má dà dí yè zǐ biǎo shì huán yǒu qīng chūn , xiàng yī qún bǎo jīng zhàn huǒ dí shāng bīng , zhī chēng zhuó yī gè gè cán fèi dí shēng mìng 。
     dàn shì , suǒ yǒu dí huā mù , dū yào yǒu zì jǐ dí tiān dì , gēn xū xī shōu tǔ rǎng dí yíng yǎng , zhī yè chéng shòu yǔ lù hé yáng guāng , zì yóu shēn zhǎn fā yù zhèng cháng , zài tiān kōng xià xīn qíng shū chàng , jiē shòu dà zì rán dí ài fǔ , sàn fā chū gè zì dí fēn fāng 。
     rú jīn què yī qiē dū diān dǎo , shǎo dí biàn lǎo ?? lǎo dí biàn xiǎo , wéi liǎo mǎn zú rén dí hǎo qí , biāo bǎng yǎng huā rén dí jì qiǎo , róu kě rào zhǐ ér jiā yǐ wāi qū , cǎo mù wú yán ér héng jiā fǔ dāo , huò xǔ zhè yě shì yī zhǒng yì shù , què xiě jìn liǎo duì zì yóu dí jī cháo 。

     鑒賞

     (小提示:如果您想查詢《盆景》相關詩句的上一句或者下一句是什么,可以在頁面右上角的“詩詞檢索”中輸入您要查詢的詩句,回車即可查到該詩句的上句或下句。注意上半句和下半句輸入時不要留有空格和標點符號!)

     評論:

     昵稱

     網站

     影音先锋看片资源3xfxy